© 2000-2019 Cordis Automation BV | Brainport Industries Campus | BIC 1 | 5657 BX Eindhoven | The Netherlands

Banner Cordis Platform Software

Platform Software

Cordis maakt control software voor equipment. Dit doen we gebruikmakend van een uniek software platform waardoor we in staat zijn een veel kortere ontwikkelingstijd te realiseren met een hele hoge betrouwbaarheid bij steeds complexer wordende systemen.
Met het team van mechatronica specialisten passen we dit toe op PC, Embedded (Linux) en PLC besturingssystemen.

Waarom Platform Software

 • Sneller kunnen ontwikkelen
 • Goedkoper kunnen ontwikkelen
 • Betere verankering van robuustheid / stabiliteit
 • Ontwikkeling minder resource kritisch
 • Beter kunnen debuggen / storing zoeken
 • Beter kunnen plannen
 • Voortgang beter kunnen volgen

- vliegende start  &  stabiel fundament -

Wat is Platform Software

Wat met 'platform software' bedoeld wordt is goed uit te leggen door de analogie te trekken met platform ontwikkeling in de automobiel industrie.
Wikipedia: Het ontwikkelen van een goed (stabiel en uitgebalanceerd) auto platform kost veel tijd en behoort onder meer daardoor tot de hoogste kosten van een ontwerp. Om die reden streven auto fabrikanten ernaar om een platform vaker te kunnen gebruiken om zo de kosten voor een ontwerp beter te kunnen terugverdienen.
Voor software onwikkeling geldt hetzelfde. Gebruikmakend van een uniek software platform zijn we in staat een veel kortere ontwikkelingstijd te realiseren met een hele hoge betrouwbaarheid bij steeds complexer wordende systemen.


Zoals te zien is in bovenstaande layer structuur wordt de 'Application software' op de 'Platform software' gebouwd en niet direct op het 'Operating System'. Anders dan de applicatie, dat voor elk project specifiek is, is het platform generiek en wordt voor elke applicatie hergebruikt.

Platform Explorer: Generieke User Interface

Cordis heeft het platform voorzien van een 'generieke user interface' waarmee een heel palet aan tooling wordt aangeboden. Deze user interface is een PC applicatie waarmee eenvoudig een koppeling met het platform (en de applicatie) kan worden gemaakt, bijvoorbeeld via een tablet PC.
Zoals met Microsoft Explorer de mappen structuur en de data op een systeem benaderd kan worden, kan met onze Platform Explorer de applicatie software benaderd worden.
De 'generieke user interface' geeft de volgende mogelijkheden:

 • Weergave software architectuur
   (hiërarchisch weergave van de software componenten)
 • Status weergave software componenten
  • State Machines : actuele status / status historie
  • Parameters  : actuele waarde (settings)
  • Locale variabelen : actuele waarde (observers)
  • Storingen / Meldingen : actuele / historie
 • Beïnvloeden status software objecten
  • Executie van commando’s (operations) met hun argumenten
  • Wijzigen van proces/machine parameters (settings)
 • Weergave van hardware inputs / outputs
 • Kunnen forceren van outputs (overruling software status)